BEL ONS

De kernservices van Befaflex zijn: uitzenden, payroll, werving & selectie en detacheren.


Voor deze services geldt dat de communicatielijnen kort zijn waardoor wij in staat zijn om snel beslissingen te nemen. De persoonlijke wensen en ideeën van u als opdrachtgever staan centraal. In het gesprek met u zal er zo goed mogelijk in kaart worden gebracht wat de wensen zijn, dit is bepalend voor de in te zetten services welke uiteraard samen met u gekozen zullen worden.

Uitzenden

Uitzenden is snel, flexibel en zorgeloos. Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling. Of het nu gaat om een week, een jaar of de duur van een project, arbeid inzetten daar en wanneer nodig. Uitzenden is de ideale oplossing bij bijvoorbeeld piekdrukte en ziekte.
Bij uitzenden is Befaflex de (juridisch) werkgever en u de opdrachtgever. Voor ieder gewerkt uur betaald u een concurrerend tarief.

Payroll

Bij payroll levert u als opdrachtgever de kandidaat aan en deze komt juridisch in dienst bij Befaflex. Met Payroll Services van Befaflex maakt u net als bij Uitzenden optimaal gebruik van de flexibiliteit van het fasesysteem van de Uitzend CAO.

Door uitbesteding van het juridisch werkgeverschap loopt u als ondernemer geen risico’s welke zwaar kunnen drukken op uw lasten. Hiermee worden bijvoorbeeld ontslagprocedures bedoeld, maar natuurlijk ook de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar bij ziekte. U als werkgever heeft dus zelf geen dure ziekteverzuimverzekering meer nodig. De risico’s omtrent personele verplichtingen worden uitgesloten.

Administratieve lastenverlichting

Bij payroll komt de medewerker op de loonlijst van Befaflex, waarmee de gehele personeels- en salarisadministratie u uit handen wordt genomen. Na aanmelding van uw medewerker, wordt een bijpassend contract opgesteld. Ook wordt de werknemer aangemeld bij de Belastingdienst en wordt aan de identiteitsplicht voldaan. Na aanmelding van uw medewerker zijn er veel administratieve handelingen die tevens voor rekening van Befaflex komen. Hierbij kunt u denken aan salarissen, verjaringen, loonbelastingaangiftes, aangiftes van sociale premies, jaaropgaven, WW verklaringen, uit dienst meldingen etc. Ook de vele wijzigingen in wettelijke regelingen (door overheid of CAO) worden voor u bijgehouden.

Werving & selectie

Bij werving en selectie neemt Befaflex niet de volledige rol van werkgever op zich, maar richt zich op het traject van werven en selecteren van personeel. Hierbij komt de kandidaat direct in dienst van de werkgever.

Werving en selectie wordt vaak toegepast bij permanente vervangingsvraag en bij groei. Ook is het een geschikt instrument als u discreet wenst te zoeken naar nieuw personeel. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden.

SNA-Keurmerk

Befaflex heeft het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Dit keurmerk is gebaseerd op de NEN4400, De Norm van de Stichting Normering Arbeid. Uitzendondernemingen met het SNA-keurmerk hebben hun personeelsadministratie op orde, dragen op tijd omzetbelasting en loonheffingen af en de medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland te werken. Het keurmerk van de SNA onderscheidt het kaf van het koren als het gaat om betrouwbare uitzendondernemingen.
Voor het SNA-keurmerk is Befaflex NEN4400-1 gecertificeerd.

ABU-lidmaatschap

Befaflex is tevens lid van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Mede door dit lidmaatschap is kwaliteit gegarandeerd. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd.

Aanmelden als werkgever

Velden met een * zijn verplicht