BEL ONS

Coördinator Logistiek in Etten-Leur

Vacature is geplaatst op 02-08-2019


Branche.
Transport/Logistiek

Functieomschrijving;

Coördineert alle werkzaamheden op de afdeling interne logistiek.

 


Doel van de functie

Coördineert alle werkzaamheden op de afdeling interne logistiek

Plaats in de organisatie

Wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan Operationeel Manager. Geeft dagelijkse leiding aan Logistiek Medewerkers.

 

Taken

 • Dagelijks directe leiding geven aan de afdeling interne logistiek, coördineren van Logistieke werkzaamheden.
 • In overleg met de medewerkers realistische verbeterdoelstellingen op stellen en voorwaarden creëren waarbinnen deze gehaald kunnen worden.
 • Implementeren van verbeteringen in de huidige processen (continu verbeteren).
 • Verlagen van de interne Logistieke kosten.
 • Werkplanning en werkvoorbereiding voor afdeling.
 • Aansturen, monitoren en motiveren van Logistieke Medewerkers op pro actieve wijze.
 • Werkbesprekingen voorzitten en deze met regelmaat initiëren op pro actieve wijze.
 • Bewaken persoonlijke KPI’s en van de afdeling via het dashboard.
 • Deelnemen aan de operationele uitvoering.
 • Verzendklaar maken van goederen.
 • Verzenden van goederen.
 • Ontvangen van goederen
 • Werkzaamheden in het kader van orde en netheid.
 • Draagt mede zorg voor veiligheid van pand, goederen en medewerkers

 

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoeren van bovenstaande taken conform de geldende werkinstructies in ISO en het up-to-date houden van deze instructies.
 • Bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en overeengekomen SLA’s; doel en resultaatbewust werken.
 • Zorgdragen voor continuïteit van de werkzaamheden.
 • Verantwoordelijke voor naleving en uitvoering taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
 • Kosten en budgetten bewaken.
 • Zorgen voor een sluitende overall administratie van in- en uitgaande goederenstromen.
 • Toezicht houden op afdeling Logistiek m.b.t. toetreding derden.
 • Bewaken van veiligheid medewerkers.

 

Communicatie

Communiceert veelvuldig met Logistiek Medewerkers over de uit te voeren werkzaamheden en met de Operationeel Manager over de dagelijkse gang van zaken.

 

Benodigde persoonlijke eigenschappen/competenties

Kan goed in teamverband werken, is initiatiefrijk en resultaatgericht.

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel, reageer dan snel!!!

 

 

Back